روستا ها
a4fran3

روستای کلاکرده

روستای کلاکرده روستای کلاکرده در جنوب و جنوب غربی روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۱۸ نفر و ۸ خانوار واقع شده است . شغل

ادامه مطلب »
روستای کارنام
روستا ها
a4fran3

روستای کارنام

روستای کارنام روستای کارنام در جنوب و جنوب غربی روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۶۶ نفر و ۳۵ خانوار در ارتفاع ۱۴۳۰ متری از

ادامه مطلب »
روستای مزده
روستا ها
a4fran3

روستای مزده

روستای مزده روستای مزده در غرب روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۴۶ نفر و ۲۵ خانوار واقع شده است. شغل اغلب آنها کشاورزی و

ادامه مطلب »