روستای مزده
روستا ها
a4fran3

روستای مزده

روستای مزده روستای مزده در غرب روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۴۶ نفر و ۲۵ خانوار واقع شده است. شغل اغلب آنها کشاورزی و

ادامه مطلب »