روستای کارنام
روستا ها
a4fran3

روستای کارنام

روستای کارنام روستای کارنام در جنوب و جنوب غربی روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۶۶ نفر و ۳۵ خانوار در ارتفاع ۱۴۳۰ متری از

ادامه مطلب »