روستا ها
a4fran3

روستای کلاکرده

روستای کلاکرده روستای کلاکرده در جنوب و جنوب غربی روستای ششک با جمعیتی بالغ بر ۱۸ نفر و ۸ خانوار واقع شده است . شغل

ادامه مطلب »